Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Birimi

Oryantasyon Toplantıları Gerçekleştirildi

ÇOMÜ Tıp Fakültesi,Ziraat Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü ve Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'ne yönelik olarak oryantasyon faaliyeti gerçekleştirildi.

Psikolog Serdar Topal ve Psikolojik Danışman Cumhur Çırnaz tarafından üniversitemize yeni başlayan öğrencilerimize yönelik uyum süreci hakkında bilgiler verildi.Üniversite yaşamının hem daha fazla özgürlük hem de daha fazla sorumluluk olduğu, dolayısı ile kendinizi hem akademik hem kişisel hem de sosyal yönden geliştirebileceğiniz imkanları bizlere sunduğu, kendi kendine denetim becerisi, bağımsızlığa uyum sağlama becerisi gibi becerileri öğrenerek bağımsızlık – sorumluluk dengesi kurmanın öğrenilebildiği, kendimizi bu üç alanda da geliştirdiğimizde karşılaştığınız sorunların üstesinden gelmekte, problem çözmekte zorlanmanın azalacağı  üzerinde duruldu.