Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Birimi

Çalışanlar

ÇALIŞANLAR

Psikolojik Danışman Cumhur Çırnaz

Psikolog Serdar Topal