Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Birimi

Gizlilik

Gizlilik: Kişisel tüm bilgiler gizlilk içinde korunur. Kişinin izni olmaksızın hiç bir kişisel  bilgi hiç kimseyle paylaşılmaz; aile bireyleri, öğretim elemanları ya da diğer kişi ve kurumlara aktarılmaz. Bu ilkeye uyulmayan tek koşul, kişinin kendisine ya da başkalarına zarar verme durumudur. Bu durumda da kişi bilginin paylaşıldığından haberdar edilir.