Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Birimi

Kuruluş

2004 yılı içerisinde Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Sağlık Merkezi bünyesinde öğrencilerimize ve personelimize hizmet vermeye başlayan ÇOMÜ Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Birimi (PDRB) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  öğrencilerinin kendilerini tanımalarına, gizil güçlerinin farkına varmalarına, kullanmalarına ve geliştirmelerine, problemlerini çözmelerine, bireylerin kendilerini gerçekleştirmelerine ve çevrelerine dengeli bir uyum sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla bireysel ve grupla psikolojik yardım sağlamak, gelişimsel ve eğitsel programlar düzenlemek, yapılan çalışmaları değerlendirmek amacıyla bir çok çalışma gerçekleştirmektedir.