Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Birimi

Personel Yönelik Hizmetler

KURUM PERSONELİ VE AİLELERİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 

Bireysel Görüşmeler ve Aile Danışmanlığı : Personelimiz ve ailelerine yönelik olarak birimimizde randevu esasına göre 45 dakikalık görüşmeler şeklinde yapılmaktadır

ÇOMÜ Kreş Çalışmaları: Ailelere ve öğretmenlere yönelik seminerler düzenlenmekte ve Gerekli durumlarda danışanlar psikolojik yardım veren diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirilmektedir.

ÇABAÇAM Destek Çalışmaları : Üniversitemiz ÇABA Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi ile ortaklaşa seminer çalışmaları yürütülmektedir.

ÇOMÜ ADINA KURUM DIŞINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

APHB (Afetlerde Psikosoyal Hizmetler Birliği ) çatısı altında ülkemizde meydana gelen doğal afetlerde afetzedelere yönelik psikososyal destek çalışmalarına katılım sağlanmaktadır.

Çanakkale Valiliği Çocuk Koruma Komisyonunda üniversitemiz temsil edilmektedir.

..